Tělocvičná jednota Sokol Březník - Hlavní stránka

Kontaktní informace
Sportovní víceúčelový areál | Situační schéma sportoviště
Fotbal-muži | Fotbal-ml. přípravka | Stolní tenis | ledně hokej | rozpis cvičení
Výbor jednoty | Kontrolní komise | Zápis z Valné hromady 2019
Společenský ples 2007 | Bruslení na zimáku | Výstavba tenisověho kurtu | NHL 2007/8 | Silvestr Cup 2007
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Motto:

"Česká obec sokolská je dobrovolný a nezávislý demokratický spolek, jehož posláním je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je, zejměna mládež, k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa..."

Tělocvičná jednota Sokol Březník je dobrovolná, sportovně společenská organizace, sdružená v české obci sokolské, organizačně začleněná do jihlavské župy plukovníka Švece.

Hlavní poslání jednoty v současné době vidíme v tom, abychom ve spolupráci s ostatními spolky a organizacemi pomohli zlepšit kvalitu života obyvatel na venkově a vytvořili tak našim spoluobčanům takové podmínky a možnosti pro život v obci, aby nebyli nuceni za těmito podmínkami a službami odcházet do větších měst.

Chceme se zaměřit především na mládež a pokusit se jí nabídnout takové spektrum aktivit, kterě by představovalo alternativu k dnešním, stále se prohlubujícím negativním trendům současné společnosti.

Zda se nám naše předsevzetí daří naplňovat může být patrné i z obsahu těchto stránek...

Aktualizováno: <24.03.2016