Aktuality
Historie jednoty
Fotky
Vedení jednoty
Kontakty
 
Naše soutěže:
Fotbal - web oddílu
Fotbal - muži
Fotbal - starší dorost
Fotbal - starší žáci
Fotbal - mladší žáci
Fotbal - starší přípravka
Stolní tenis
 
Další odkazy:
Česká Obec Sokolská
Sokolská župa plk. Švece
Obec Březník
 
Tenisový kurt:
Provozní řád kurtu
Obsazení kurtu:

©2005-2024
TJ Sokol Březník

Tělocvičná jednota Sokol Březník

 

 

Motto:

"Česká obec sokolská je dobrovolný a nezávislý demokratický spolek, jehož posláním je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je, zejměna mládež, k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa..."

Tělocvičná jednota Sokol Březník je dobrovolná, sportovně společenská organizace, sdružená v České obci sokolské, organizačně začleněná do jihlavské župy plukovníka Švece.

Hlavní poslání jednoty v současné době vidíme v tom, abychom ve spolupráci s ostatními spolky a organizacemi nabídli občanům dostatečné zázemí pro naplnění jejich potřeb v oblasti sportovního a společenského vyžití. Abychom udrželi, a pokud finanční možnosti dovolí, tak i zkvalitnili zázemí našich sportovních zařízení tak, aby tato sportoviště umožnila našim členům i šroké veřejnosti jejich kvalitní a bezpečné využití, jak při sportovních, tak i společenských a kulturních událostech v obci. Chceme být nositeli a šiřiteli bohaté tradice, kterou Sokol v naší obci již více než jedno století představuje.

Chceme se zaměřit především na mládež a pokusit se dětem nabídnout takové spektrum aktivit, kterě by jim umožnilo rozvoj základních pohybových dovedností, přivedlo je do sportovního kolektivu a naučilo je mít ze sportu radost i užitek a aby se tak pohyb a zdravý životní styl stal pevnou součástí jejich života.

Zda se nám naše předsevzetí daří naplňovat může být patrné i z obsahu těchto stránek...